Privacy Statement

MdH Recruitment stelt jouw bezoek aan onze website op prijs. Als specialist in werving & selectie en detachering brengen wij professionals en opdrachtgevers bij elkaar. Wij doen er alles aan om de privacy van de gebruikers van de website te bewaken. Op deze pagina kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en de mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die je wel of niet met ons wilt delen. Door gebruik te maken van de website stem je als bezoeker in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Statement. Indien je deze regels niet wenst te accepteren, dan dien je de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MdH Recruitment verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoons- en/of bedrijfsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld:
  door via de website te reageren op een vacature of opdracht, jezelf in te
  schrijven via de website, correspondentie en telefonisch contact
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mdhrecruitment.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

MdH Recruitment verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van digitale communicatie
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • MdH Recruitment analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze
  website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen
  op jouw voorkeuren.

Hoe lang we gegevens bewaren

MdH Recruitment zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze
bewaartermijn is: 1 jaar.

Delen met anderen

MdH Recruitment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MdH Recruitment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

MdH Recruitment gebruikt cookies en weblogs om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de website te verzamelen (zoals het ip-adres en de datum en tijd waarop de website wordt bezocht) om de website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de website af te kunnen stemmen en zodoende de website te kunnen verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MdH Recruitment gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mdhrecruitment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. MdH Recruitment zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

MdH Recruitment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mdhrecruitment.nl

Delen: